วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู 1 อัตรา


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ การจัดการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 – 25 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์