กรมประมง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา


กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการประมง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตามที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด อาคารปรีดากรรณสูต ชั้น 6 กรมประมง กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์