กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา


กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลสอบเข้าเป็นข้าราชการ 3 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
   • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. ทุกสาขา
 • เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. ทุกสาขา

เงินเดือน

 • ป.ตรี : 15,000 – 16,500 บาท
 • ปวส. : 11,500 – 12,650 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • มีผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 กันยายน – 20 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์