การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยสัญญาจ้าง 5 ตำแหน่ง 15 อัตรา


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยสัญญาจ้าง 2 ปี 5 ตำแหน่ง 15 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 12,690บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   • เฉพาะเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
   • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
   • สายตาปกติ ไม่บอดสี
 • ผู้ช่วยช่าง
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 12,690บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ช่วยบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 12,690บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาบัญชี
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ช่วยพัสดุ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 12,690บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ การจัดการโลจิสติกส์
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 12,690บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. สาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 18 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์