คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 21,250 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี

กระบวนการคัดเลือก

  • https://www.tbs.tu.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/job-opportunities/

คุณสมบัติ

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 21 กันยายน – 18 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์