สำนักงานสาธารณสุขตาก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) นายช่างเทคนิค 4 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) นายช่างเทคนิค สังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 4 อัตรา

นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

 • เงินเดือน : 19,500 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี-โท สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ / ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/นิติศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์/วิศวกรรมมศาสตร์/สถิติศาสตร์/พยาบาลศาสตร์/วิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • วุฒิ : ปวส. สาขาเครื่องกล/เทคนิคโลหะ/เทคนิคสาปัตยกรรม/การก่อสร้าง/ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์/โยธา/ช่างอุปกรณ์การแพทย์/ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

เจ้าหนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา

 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • วุฒิ : ปวส. สาขาสาธารณสุข ทางเวชกิจฉุกเฉิน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน / สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 – 30 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์