กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 – 24 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการทรัพยากรธรณี ปริญญาโท
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 21,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการทรัพยากรธรณี ปริญญาตรี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการสถิติ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือเศรษฐศาสตร์
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาลตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์