ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานพิมพ์

  • จำนวน- 1 อัตรา
  • เงินเดือน- 13,800 บาท
  • วุฒิ- ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ หรือทางพาณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การจัดการ/การจัดการทั่วไป

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 9 – 22 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์