รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา


โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • นักกิจกรรมบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการรับสมัคร

 • 21-28 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์