ศูนย์การทหารม้า รับสมัครคัดเลือกเป็นราชการ ตำแหน่งนายทหารชั้นประทวน 210 อัตรา


ศูนย์การทหารม้า รับสมัครคัดเลือกเป็นราชการ ตำแหน่งนายทหารชั้นประทวน 210 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 22 – 28 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นายทหารชั้นประทวน
    • จำนวน : 210 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

  • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • สอบภาควิชาการ
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิสร จังหวัดสระบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์