สำนักงานสาธารณสุขบุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักเทคนิคการแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน วัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์ ประเมินความรู้ทักษะ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์