กรมศิลปากร รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา


กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาบัญชี ,การเงินและธนาคาร

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาบัญชี ,การเงินและธนาคาร ,บริหารธุรกิจ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 5 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาการตลาด ,เลขานุการ ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/กราฟฟิก ,การจัดการทั่วไป/สำนักงาน

เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 6 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา

เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาโยธา ,สำรวจ ,ก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

คุณสมบัติ

 • มีผลสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ทางออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์