ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานด้าน IT 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา


ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานด้าน IT จำนวน 20 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ตำแหน่งที่ 1 : ทีมจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 • ตำแหน่งที่ 2 : สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย
 • ตำแหน่งที่ 3 : ทีมพัฒนาระบบงานธุรกิจ 1 – 14
 • ตำแหน่งที่ 4 : ทีมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวน

 • 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • 28,500 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ป. ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,ระบบสารสนเทศ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
  • TOEIC 550 คะแนน
  • IELTS 4.5 คะแนน
  • TOEFL 550 (paper – based) ,IBT 60 / CET 150 คะแนน
 • ตำแหน่งที่ 4 : ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์