มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา


มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เสมียน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • เสมียนการข่าว
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • เสมียนยุทธการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • พลสารวัตร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือปวช.
 • พลปืนเล็กกล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือปวช.
 • พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือปวช.
 • พลคุ้มกัน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือปวช.
 • ผู้คุมกองเรือนจำ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือปวช.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบปฏิบัติ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ จังหวัด นครศรีธรรมราช

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์