ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 1 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 21,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
   • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์