กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการด้านธรรมาภิบาล 1 อัตรา


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการด้านธรรมาภิบาล 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการด้านธรรมาภิบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจหลักการธรรมาภิบาล
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตราฐานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 • มีประสบการณ์ทำงานงาน 8 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์