กรมเจ้าท่า รับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานประจำท่าเทียบเรือ 20 อัตรา


กรมเจ้าท่า รับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานประจำท่าเทียบเรือ 20 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 25 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พนักงานประจำท่าเทียบเรือ
    • จำนวน : 20 อัตรา
    • อัตราค่าจ้าง : 9,700 – 10,075 บาท
    • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มตรวจการเดินเรือ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์