วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู 1 อัตรา


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครู ( คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์