กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเข้าบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน :11,500 – 12,650 บาท
 • การทำงาน
  • บรรจุและแต่งตั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  • ยกเว้น จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.สตูล และ จ.สงขลาเฉพาะ อ.นาทวี
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร
  • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปวส. ขึ้นไป ของ ก.พ.

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • การทำงาน
  • บรรจุและแต่งตั้งเฉพาะพื้นที่ จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.สตูล และ จ.สงขลาเฉพาะ อ.นาทวี
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร
  • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปวส. ขึ้นไป ของ ก.พ.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60%
 • สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60%

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์รับสมัคร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์