บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครคัดเลือกเป็นบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระดับ 3-4 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา


บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครคัดเลือกเป็นบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน่าที่ระดับ 3-4 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่ระดับ 3 – 4 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบวัดระดับความรู้และทัศนคติ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์