กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 30 อัตรา


กรมประมง เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเข้าบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 30 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 26 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 30 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรศาสตร์ แปรรูปสัตว์น้ำ ควบคุมเรือประมง หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
   • หรือ อนุปริญญาตรี 3 ปี หรือเทียบเท่า ด้านเกษตรศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ได้ไม่น้อยกว่า 60%)
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ได้ไม่น้อยกว่า 60%)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์รับสมัคร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์