สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต3 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 4 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต3 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูพี่เลี้ยง
  • บ้านร่มเย็น
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • บ้านสองสะโถม
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • บ้านสนวน
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • บ้านตาเตียว
   • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์