สํานักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา


สํานักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 99 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สารสนเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 99 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สารสนเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 99 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน + 99 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • มีผลการสอบก.พ. ภาค ก
 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานกิจการยุติธรรม ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์