กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 50 อัตรา


กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการ 4 ตำแหน่ง จำนวน 50 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ
  • จำนวน : 12 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้องกับพาณิชยกรรม
 • ชกท.ส่งกำลังกระสุน
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้องกับพาณิชยกรรม
 • ชกท.ช่างอาวุธ
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล ,ไฟฟ้า ,อิเล็กทรอนิกส์
 • ชกท.ช่างยานยนต์
  • จำนวน : 23 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความรู้ทั่วไป
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กรมสรรพาวุธทหารบก ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์