กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 32 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 32 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 11 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โยธา สิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยีธรณี
 • นักประชาสัมพันธ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนหรือบริหารธุรกิจ
 • นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ นิติศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
 • นิติกร
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 11 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา ก่อสร้าง การสำรวจ ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล เทคนิคการผลิตหรืออิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างเจาะบ่อบาดาล
  • จำนวน : 15 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดคความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์