สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 10 อัตรา


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 3 จำนวน 10 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 6 – 12 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พนักงานบริหารทั่วไป 3

จำนวน

  • 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน

  • 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,บัญชี ,นิติศาสตร์ ,ศิลปศาสตร์ ,โลจิสติกส์ ,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ,วางผังเมือง ,เทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์ / ธุรกิจ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์