สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การมหาชน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การมหาชน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 17 มีนาคม 2563

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน

 • จำนวน : 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสังคมศาสตร์ ,พัฒนาชุมชน / สังคม ,รัฐศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ สำงานภาคเหนือ และ สำงานภาคใต้

เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสังคมศาสตร์ ,พัฒนาชุมชน / สังคม ,สังคมสงเคราะห์ ,เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการข้อมูล 2 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่ สำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการเงิน ,บัญชี ,เศรษฐศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ สำนักสินเชื่อ

นิติกร

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ สำนักสินเชื่อ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ ,สังคมศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ ,พัฒนาสังคม ,บริหารจัดการ
 • ปฏิบัติงานที่ สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาอักษรศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์ ,ศิลปศาสตร์ทางด้านภาษาอังกฤษ
  • ผลคะแนน TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่ สำนักอำนวยการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์