สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงานฯ 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(OTCC) เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 5 ตำแหน่ง จำนวน 11 อัตรา *ผู้พิการสามารถสมัครได้*

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักตรวจสอบภายใน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี/การเงิน
 • นักจัดการงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์/นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน/บริหารธุรกิจ/บัญชี/การเงิน/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารงานบุคคล/บริหารทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ภาษาต่างประเทศ/คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการโทรคมนาคม/สังคมสงเคราะห์ศาสตร์/สถิติ/ภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศ/สังคมวิทยา
 • นักองค์กรสัมพันธ์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาจิตวิทยา/นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
 • นิติกร
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ

เงินเดือน

 • 25,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 19 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์