กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ 1 อัตรา


กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
   • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์