กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวท. ปวส. หรือปวช. ในสาขาวิชาพาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป
 • พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จังหวัด ปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์