สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครเลือกสรรเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครเลือกสรรเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกำแพงเพชร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์