สำนักงบประมาณ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


สำนักงบประมาณ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานงบประมาณ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์