สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาสารคาม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

กำหนดการรับสมัคร

 • 5-9 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์