สถาบันราชานุกูล กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา


สถาบันราชานุกูล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 – 20 มีนาคม 2563

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การบัญชี

นักทรัพยากรบุคคล

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิป.ตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ,บริหารธุรกิจ ,รัฐประศาสนศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป

 • จำนวน 4 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิป.ตรี ทุกสาขา

เจ้าพนักงานธุรการ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช. ,ปวท. , ปวส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิม.ต้น หรือ ม.ปลาย

พนักงานบริการ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิม.ต้น หรือ ม.ปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ปฏิบัติงานที่

 • สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์