สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเป็นบุคลากร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา


สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 12 มีนาคม – 10 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Quality Control Supervisor
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ แผนกควบคุมคุณภาพ ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
  • อัตราเงินเดือน : ฐานเงินเดือน 19,000 บาท + ค่าประสบการณ์ 5% + ค่าที่พัก และสวัสดิการอื่นๆ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง
   • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
   • หากมีประสบการณ์ที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • สามารถไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

กระบวนการคัดเลือก

 • พิจารณาจากคุณสมบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ หรือยื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายจัดการศูนย์ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์