กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา


กรมทางหลวง (สำนักงานทางหลวงที่ 15 ประจวบคีรีขันธ์) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 – 27 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • สำนักงานทางหลวงที่ 15 – 1 อัตรา
   • แขวงทางหลวงชุมพร 1 – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญาทางด้านช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร
   • มีใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมายที่กำหนด
 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 12 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) – 1 อัตรา
   • แขวงทางหลวงนครปฐม – 3 อัตรา
   • แขวงทางหลวงชุมพร – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงราชบุรี – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงเพชรบุรี – 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • สำนักงานทางหลวงที่ 15 – 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสารทางวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 15 กรมทางหลวงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์