สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครเป็นข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 58 อัตรา


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 5 ตำแหน่ง จำนวน 58 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563

วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ ,โยธา ,ชลประทาน

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชี ,บริหารธุรกิจ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 44 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาโยธา ,สำรวจ ,ก่อสร้าง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • จำนวน : 11 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาโยธา ,สำรวจ ,ก่อสร้าง

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิป.ตรี : 15,000 – 16,500 บาท
 • วุฒิปวส. : 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์