สำนักงานสาธารณสุขสุโขทัย รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 23 เมษายน 2563

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

พนักงานบริการ 2 อัตรา

 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

พนักงานประจำตึก 4 อัตรา

 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ม.ต้น /ม.ปลาย ทุกสาขา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

อัตราเงินเดือน

 • 10,200 บาท
  • เจ้าพนักงานธุรการ
 • 7,590 บาท
  • พนักงานบริการ
  • พนักงานประจำตึก
  • พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานที่

 • โรงพยาบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัย ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์