มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : นักเอกสารสารสนเทศ 1 อัตรา

  • วุฒิ ป.ตรี สาขา สังคมศาสตร์,ศิลปศาสตร์,อักษรศาสตร์,นิเทศศาสตร์
  • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่งที่เปิดรับ : บรรณารักษ์ 4 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
  • วุฒิ ป.ตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,สารสนเทศศึกษา,สารนิเทศศาสตร์

ปฏิบัติงาน

  • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์