สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 16 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการวัฒนธรรม
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน แปล เป็นอย่างดี
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์