กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ – สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

 • พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • สำนักงานทางหลวงที่ 12 – 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • เคยผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 อู่ทอง – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงชัยนาท – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงอุทัยธานี – 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
   • เคยผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 12 จังหวัดสุพรรณบุรี

เว็บไซต์