.ใช้คะแนนสอบภาค ก (ก.พ.) ข้าราชการ วุฒิ ปริญญาตรี วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปวท. ไม่จำกัดสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 28 อัตรา

/ 1,142 ครั้ง

กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 28 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ
  • จำนวน – 24 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 10,840-11,930/11,500-12,650 บาท
  • สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค
  • วุฒิการศึกษา – ปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีประมง ประมง แปรรูปสัตว์น้ำ การควบคุมเรือประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 11,500-12,650 บาท
  • สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร
 • เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 11,500-12,650 บาท
  • สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานก.พในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับที่สมัครหรือสูงกว่า

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมประมง ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

เกี่ยวข้องกับ: กรมประมง, กรุงเทพมหานคร, นายช่าง, ประมง
ด่วน ! ติดตามข่าวผ่าน LINE ได้แล้ววันนี้ (คลิก)