องค์การสุรา รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


องค์การสุรา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563

หัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา
  • มีใบอนุญาตทนายความ
 • อัตราเงินเดือน 23,290 บาท

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3

 • เพศชาย 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ปี
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

เจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส./ป.ตรี สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม ,เทคนิคการผลิต ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,อุตสาหกรรมการผลิต ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,เทคนิคเครื่องกล
 • อัตราเงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์