สำนักงานทางหลวงที่ 7 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา


สำนักงานทางหลวงที่ 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 12 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานโยธา
  • จำนวน – 6 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 ชุมแพ – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 หนองหาน – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงชัยภูมิ – 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
   • เคยผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 หนองหาน – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เว็บไซต์