สํานักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา


สํานักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ปวท. ปวช. หรือปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ปวท. ปวช. หรือปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ปวท. ปวช. หรือปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์