กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา 16 อัตรา สังกัดสํานักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา


กรมทางหลวง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 16 อัตรา สังกัดสํานักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 13 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานโยธา
  • จำนวน 16 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวท./ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง / สำรวจ /โยธา /เขียนแบบ ,สถาปัตยกรรม ,เทคนิควิศวกรรมโยธา /สำรวจ /สถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อกว่า 5 ปี

สังกัด : สํานักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา

 • แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
 • แขวงทางหลวงยะลา
 • แขวงทางหลวงปัตตานี
 • แขวงทางหลวงนราธิวาส
 • แขวงทางหลวงสตูล
 • แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สํานักงานทางหลวงที่ 18 จังหวัดสงขลา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์