สำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 19 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ค่าจ้าง – 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาด้านสาธารณสุข จิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ค่าจ้าง – 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ค่าจ้าง – 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ค่าจ้าง – 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์