กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง 25 อัตรา


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเข้าบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง 25 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร
  • ปฏิบัติงานในส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค
   • ยกเว้น จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จังหวัดชายแดนใต้
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร
  • ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
  • ปฏิบัติงานในส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค
   • ยกเว้น จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จังหวัดชายแดนใต้
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
  • ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง
  • ปฏิบัติงานในส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค
   • ยกเว้น จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จังหวัดชายแดนใต้
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง
  • ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา เฉพาะอำเภอเทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงานกพ. ระดับปวส ขึ้นไป

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์