สำนักงานสาธารณสุขเลย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 19 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูหลวง
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้า เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์