กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์